Redaktor dziękuje za otrzymane znaczki poświęcone Instytutowi Literackiemu.

1987-10-30, Jerzy Giedroyc - Piotr Daszkiewicz

„Jest to bardzo przyjemny dowód oddźwięku «Kultury» w kraju” – przyznaje Redaktor.