Reakcje na pierwszy numer "Kultury"

1947-07-20, Michał Sokolnicki - Jerzy Giedroyc

...W pierwszym numerze charakter jego [pisma] nie jest jeszcze ustalony i trudno sądzić, czy pójdzie ono w kierunku literacko-filozoficznym, czy także historyczno-politycznym, na co zdawałaby się wskazywać, bardzo zresztą ciekawa, recenzja książki Gamelina. Osobiście, zdaje mi się, że pismo zarysowuje się raczej w pierwszym kierunku; w tym wypadku miałoby ono wielką rolę do spełnienia: pogłębianie naszej kultury, wytwarzanie nurtów myślowych, służeniu pięknu, wchłanianie wartości współczesnych obcych. Czy dobrze odgaduję program?...