Życie wydawnicze

1946-04-05, Jerzy Giedroyc - Stanisław Sadkowski

Jerzy Giedroyc pisze do Stanisława Sadkowskiego w sprawie tekstów Hostowca, słownika polsko-francuskiego i transportu podręczników.