Okrągły stół, Montricher, 3 października 2020 r., Adam Zagajewski. Fondation Jan Michalski © Wiktoria Bosc / Sygn. ZD_027
© INSTYTUT LITERACKI

Teksty najważniejsze


ADAM ZAGAJEWSKI


Wiersze:
- Rozmawiałem z Francuzem
- Kierkegaard o Heglu
- Wrony, gawrony
- Będzie przyszłość
- 6 lipca 1980

„Kultura” 1980, nr 11/398, s. 35-37

- Słownik
- On pisze
- Zdrajca

„Kultura” 1981, nr 12/411, s. 33-34

- Wigilia 81
- Sąd

„Kultura” 1982, nr 3/414 , s. 87-88

- Klęska
- Chorągiew
- Petit
- Kolce
- On działa
- Moi mistrzowie
- Ach, czołgi

„Kultura” 1982, nr 7/418-8/419, s. 58-60

- Wiersze o Polsce
- Późny Beethoven

„Kultura” 1982, nr 10/421, s. 54-56

Kronika kulturalna:
Wyobraźnia - siódmy kontynent (o Józefie Czechowiczu) 
„Kultura” 1983, nr 10/433, s. 124-131