Sytuacja na Białorusi

1999-04-09, Jerzy Giedroyc - Zbigniew Brzeziński

Jerzy Giedroyc opisuje Brzezińskiemu sytuację na Białorusi (niestabilna waluta, powodzie), jednocześnie informując go o wydaniu po białorusku fragmentów jego książki. Dodaje także kilka uwag na temat powodzenia białoruskiego numeru „Kultury