Włoski księgozbiór

1960-06-18, Gustaw Herling-Grudziński - Jerzy Giedroyc

Herling-Grudziński opisuje księgozbiór profesora Tursi, który zbiera wszystkie związane z Włochami publikacje obcojęzyczne. Dyskutuje także z Redaktorem o sporze z Ignazio Silone i możliwościach dystrybucji „Kultury we Włoszech.