Pocztówka z Neapolu

1961-03-02, Gustaw Herling-Grudziński - Jerzy Giedroyc

Herling-Grudziński, zamiast pisać do Redaktora list posyła mu pocztówkę z jedną tylko informacją.