Jak przypomnieć światu o Fiłosofowie?

1996-01-16, Jerzy Giedroyc - Michał Heller

Giedroyc pracuje nad przywróceniem pamięci zbiorowej Polaków i Rosjan postaci Dimitrija Fiłosofowa, rosyjskiego emigranta politycznego i krytyka literackiego i prosi Hellera o rady, jak przeprowadzić to przedsięwzięcie. Pyta także o opinię publicysty na temat bieżącego życia politycznego, a w szczególności stosunków polsko-rosyjskich.