„Kultura" w kancelariach prezydenckich... tajne/poufne

1963-01-01, Jerzy Giedroyc - Juliusz Mieroszewski

Redaktor opisuje Mieroszewskiemu spotkanie z urzędnikiem z Pałacu Prezydenckiego, który podkreślał  „jaką niebywałą przysługę oddaliśmy de Gaulle tym artykułem" i jakie tekst ten wywołał poruszenie w innych kancelariach. Chodzi o artykuł Kawałkowskiego z „Kultury” nr 9/1962. Redaktor pisze też o wizycie Iwaszkiewicza w „Kulturze”(ale tylko „na górce” u Czapskiego) i komentarzach o roli Giedroycia.