Redaktor odmawia wydania książki „Tułacze dzieci" z powodów finansowych.

1948-04-09, Jerzy Giedroyc - Michał Tyszkiewicz