Redaktor chętnie się zgadza na umieszczenie kolumienki na książce...

1948-05-21, Jerzy Giedroyc - Michał Tyszkiewicz