Redaktor odrzuca kolejny artykuł Morawskiego.

1964-01-10, Jerzy Giedroyc - Dominik Morawski

 Giedroyc jednak wraca do pomysłu, by Morawski napisał tekst "popaździernikowy".