Konsul generalny z Chicago zobowiązany pismem ambasady RP w Waszyngtonie przesyła Giedroyciowi informacje o sprawach ukraińskich.

1940-05-01, Karol Ripa - Jerzy Giedroyc

 syg. ULB 01.01.03