Życzenia z okazji świąt, Jedlicki, sytuacja w Polsce, uwagi na temat sztuki i metafizyki.

1963-01-14, August Zamoyski - Jerzy Giedroyc

Zamoyski reaguje na polecany mu artykuł Jedlickiego, pisze o swych wrażeniach z Polski, czym jest wedle niego sztuka, nie zgadza się z opisem ówczesnej Hiszpanii w opublikowanym na łamach misięcznika tekście Herlinga-Grudzińskiego, o swym doświdczeniu życia w klasztorze, informuje też Giedroycia o zakupie domu.