Kontakty między "Wiadomościami" a Instytutem

1946-03-05, Mieczysław Grydzewski - Jerzy Giedroyc

Mieczysław Grydzewski zapowiada Jerzemu Giedroyciowi, że rozpoczyna wydawanie "Wiadomości" londyńskich.