Kierunek polityczny emigracji

1947-03-07, Herminia Naglerowa - Jerzy Giedroyc

Herminia Naglerowa raportuje Jerzemu Giedroyciowi, w którą stronę (jej zdaniem) zmierza emigracja londyńska w kwestiach politycznych.