"Do sprawy będziemy mogli powrócić"

1946-11-16, Witold Rajkowski - Jerzy Giedroyc

Witold Rajkowski z wdziękiem przyjmuje odmowę Jerzego Giedroycia i opisuje mu swoje plany literacko-życiowe.