Matryce

1946-03-01, Juliusz Sakowski - Jerzy Giedroyc

Juliusz Sakowski przesyła Jerzemu Giedroyciowi telegram w sprawie matryc drukarskich.