Trudności w wydawaniu czasopism

1946-04-08, Jerzy Giedroyc - Juliusz Sakowski

Jerzy Giedroyc raportuje Juliuszowi Sakowskiemu, z jakimi aktualnymi trudnościami boryka się działalność wydawców polskich na terenie Włoch.