Relacje z epoki Stalina

Związkowiec (Toronto) --/01/1968 (Kanada) sygnatura: 1968_1_006

Omówienie dwóch pozycji wydanych przez Instytut Literacki w roku 1967 w serii „Archiwum Rewolucji” ,.„Wielkiej czystki” Aleksandra Weissberga-Cybulskiego i „Huraganu” Galiny Sieriebriakowej.