Львів у 1966-му році

Український Голос (Вінніпег) (Kanada) sygnatura: 1968_1_010

Ukraiński przekład opublikowanej w „Kulturze” nr 1-2 (231-232) relacji z wizyty po latach we Lwowie („Lwów 1966”).