Про „ліберальних росіян” та їх любителів

Шлях перемоги 22/12/1968 (Niemcy) sygnatura: 1968_2_211

W obszernym artykule o liberalnych Rosjanach i ich sympatykach, do tych drugich autor zalicza Juliusza Mieroszewskiego i zarzuca mu, że w artykule „Malaria” opublikowanym w grudniowym numerze „Kultury” (1968) pisząc, że „likwidacja Rosji jako mocarstwa nie leży w polskim interesie”, traktuje Związek Sowiecki jak polityczny monolit, identyfikuje to państwo z Rosją i ignoruje problemy zniewolonych przez Rosję narodów i ich walkę o samostanowienie i własne państwo.