1968_2_213

Krajowa Agencja Informacyjna , nr 17 (433) (Polska) sygnatura: 1968_2_213

Fragment (jedna strona) biuletynu, zawierający cytat z dziennika „Głos Wybrzeża” (18 kwietnia 1968), piętnujący paryską „Kulturę” za kosmopolityzm, popieranie Izraela, antypolską kampanią i dywersję ideologiczną.

Plik do pobrania: