Uwaga prenumeratorzy „Kultury”

([Australia]) sygnatura: 1968_2_215

Wycinek nieopisany. Ogłoszenie z adresami polskich instytucji w Australii, rozprowadzających znaczki „Kultury” o wartości 5 i 20 dolarów.

Plik do pobrania: