The CSCE and Eastern Europe

The World Today. The Royal Institute of International Affairs -1973 (Wielka Brytania) sygnatura: 1973_1_004

Obszerny artykuł analizuje sytuację międzynarodową w okresie przygotowań do helsińskiej Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE), kreśli obraz Europy wschodniej na początku lat siedemdziesiątych, omawia kwestię nastrojów społecznych w tym regionie oraz niebezpieczeństwo sowieckiej ingerencji wynikające z tzw. doktryny Breżniewa. (Część pierwsza artykułu, strony 196-201, dokończenie patrz sygn. 1973_1_005).