Gombrowicz okradziony i ocenzurowany

Jutro Polski (Londyn), nr 11 (635) 23/12/1973 (Wielka Brytania) sygnatura: 1973_2_106

List Jerzego Giedroycia do Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, ogłoszony w grudniowym numerze "Kultury" (1973), z protestem w sprawie cyklu artykułów zatytułowanych "Gombrowicz podsłuchany", opublikowanych na łamach warszawskiego "Miesięcznika Literackiego", wykorzystujących bezprawnie fragmenty "Dzienników" Witolda Gombrowicza (Paryż 1973 Instytut Literacki).

Plik do pobrania: