1954_1_012

Estudios Americanos sygnatura: 1954_1_012

Krótka notatka odwołująca się do artykułu Stanisława Zarzewskiego „Czy Stanom grozi kryzys?”, „Kultura” nr 4 (78).