1960_1_020

1960 (Kanada) sygnatura: 1960_1_020

Nieopisany maszynopis z pochlebną wzmianką o paryskiej „Kulturze”, adresem jej przedstawiciela na prowincję Manitoba (Kanada) oraz wykazem książek wydanych przez Instytut Literacki

Plik do pobrania: