Cat-Mackiewicz skreślony z listy dziennikarzy

Lud (Curitiba), nr 2 --/01/1966 (Brazylia) sygnatura: 1966_1_002

Informacja o skreśleniu Stanisława Mackiewicza z listy członków Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie, z powodu jego publikacji dyskredytujących dobre imię Polski, drukowanych na łamach paryskiej Kultury

Plik do pobrania: