O wolność prasy polskiej

Nurt, nr 5 --/01/1966 (Australia) sygnatura: 1966_1_005_A

Autor wieszczy koniec wolności prasy polskiej w Australii. Przyczyną ma być zmowa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Canberrze i redakcji Wiadomości Polskich, które idąc śladem miesięcznika Kultura, wydawanego przez Instytut Literacki w Paryżu, szerzą infantylizm pseudodemokratyczny i wiarę w możliwość ewolucji systemu komunistycznego, zmierzającą do moralnego rozgromienia polskiej emigracji politycznej.

Plik do pobrania: