Polska, Niemcy i Rosja ( - Problemy i marginesy - )

Nurt, nr 5 --/01/1966 (Australia) sygnatura: 1966_1_005_C

Historyczne rozważania o dziejowej sytuacji Polski, zdaniem autora konieczne, ze względu na istnienie rusofilskiej i germanofilskiej pseudonauki, która przeniknęła do niektórych ośrodków polskiej emigracji. Przykładem artykuł Juliusza Mieroszewskiego Źródła polskiej drugorzędności, opublikowany w Kulturze nr 1-2 (195-196).

Plik do pobrania: