Ankieta „Kultury”

1951 [1950] sygnatura: 1951_024

Autor omawia rozpisaną przez „Kulturę” ankietę, pytającą o cele, na które powinny być przeznaczane fundusze Skarbu Narodowego i jednocześnie wyraża przekonanie, że żadna ankieta nie wpłynie na decyzje „panów dysponujących Skarbem Narodowym”.

Plik do pobrania: