Doniosła inicjatywa

1959 sygnatura: 1959_1_006

Informacja o liście Jerzego Giedroycia rozesłanym do amerykańskich kongresmanów w sprawie akcji zmierzającej do uznania przez Stany Zjednoczone polskich granic zachodnich.

Plik do pobrania: