Fragmenty krajowe i Emigracyjne

Rzeczpospolita (Polska) sygnatura: 1949_010

Krajowe pismo polemizuje m. in z zamieszczonym w nr 3 (20) „Kultury” artykułem Aleksandra Korczyńskiego, w którym powojenna Polska postrzegana jest jako „kraj quislingów”