Geoideologia paryskiej „Kultury”

Walka, nr 47 --.01-02.1965 (USA) sygnatura: 1965_1_010

Poglądów prorosyjskich dopatruje się autor notatki w artykule Juliusza Mieroszewskiego „Geoidelogia”, opublikowanym na łamach „Kultury” nr 12 (206).