In the Name of the Polish Republic ( Stefan Korboński, „W imieniu Rzeczypospolitej”, Kultura, Paris, 1954

Federalist vol. II nr 3-4 sygnatura: 1954_1_020

Omówienie książki Stefana Korbońskiego „W imieniu Rzeczypospolitej”, Paryż 1954 Instytut Literacki