Nastroje w kraju; System pomajowy

Polak, nr 9 (73) 02.03.1950 (Niemcy) sygnatura: 1950_031

Omówienie dwóch artykułów z nr 2-3 (28-29) „Kultury”, Ł. Małeckiego „Refleksje wtórnego emigranta” i Kajetana Morawskiego „Wspomnienia z pracy w Ministerstwie Skarbu”.

Plik do pobrania: