Nie ma żadnej „sprawy Miłosza”

Syrena, nr 206 19.01.1952 (Francja) sygnatura: 1952_1_033

Przedruk obszernych fragmentów z „Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza” listu do redakcji Ryszarda Wragi (por. sygn. 1952_1_025), w którym ustosunkowuje się on negatywnie do Czesława Miłosza i jego decyzji zerwania z komunizmem.

Plik do pobrania: