Нереальна спрова „Культури”

Свобода, № 50 1960 (USA) sygnatura: 1960_1_019_A

Przegląd treści i omówienie wydanego w maju 1960 specjalnego rosyjskiego numeru „Kultury”. 

Plik do pobrania: