Nowa Emigracja Zarobkowa z Polski Do Francji

Ameryka – Echo 03.01.1965 (USA) sygnatura: 1965_1_014

Przedruk z „Kultury” nr 10 (204). Pierwsza część artykułu Macieja Morawskiego „Nowa emigracja do Francji”.