Nowe książki

Związkowiec (Kanada) sygnatura: 1965_1_005

W przeglądzie nowości wydawniczych krótkie omówienie trzech pozycji wydanych przez Instytut Literacki w Paryżu: Michała K. Pawlikowskiego „Wojna i sezon”, Juliusza Mieroszewskiego „Ewolucjonizm” i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego „Inny  świat”.