O czwartym marszałku Polski

Ostatnie Wiadomości 29.01.1950 (Niemcy) sygnatura: 1950_021

Krótki przegląd zawartości „Kultury” nr 1(27) z akcentem położonym na artykule Ryszarda Wragi „Czwarty marszałek Polski”.

Plik do pobrania: