Opinia wtórnego emigranta

Polak 16.03.1950 (Niemcy) sygnatura: 1950_039

Krótka polemika z „Placówką” w kwestii opublikowanego w „Kulturze” nr 2-3 (28-29) artykułu Ł. Małeckiego „Refleksje wtórnego emigranta”

Plik do pobrania: