Pan Poniatowski reformuje polskie sowchozy

Jutro Polski, nr 1 (338) 15.01.1958 (Wielka Brytania) sygnatura: 1958_1_018

Polemika z opublikowanym w „Kulturze” nr 11(121) artykułem Juliusza Poniatowskiego „Państwowe Gospodarstwa Rolne”.

Plik do pobrania: