„Patriota à rebours”?...

Życie Literackie nr 138 (Polska) sygnatura: 1954_1_014

Krajowa recenzja powieści „Trans-Atlantyk” i dramatu „Ślub” Witolda Gombrowicza wydanych nakładem Instytutu Literackiego, w której autor recenzji dopatruje się „zwyrodnienia” nie tylko Gombrowicza, ale i całej emigracji.