Pierwsze kroki

Przegląd (Montreal) --.01.1955 sygnatura: 1955_1_017

Ocena cz też prognoza, dotycząca politycznego życia emigracyjnego, w rozpoczynającym się roku 1955, pełna aluzji, mniej i bardziej czytelnych.