Poeci ery atomowej

Związkowiec 09.01.1965 (Kanada) sygnatura: 1965_1_017

Recenzja trzech tomów emigracyjnej poezji, Kazimierza Wierzyńskiegp „Kufer na plecach” i Bohdana Czaykowskiego „Spór z granicami” (obydwie pozycje wydane przez Instytut Literacki w roku 1964) oraz Romualdy Bromke „Moje rymy” (Londyn 1964 Polskie Towarzystwo Literackie).