Polemika z „Kulturą”

Krajowa Agencja Informacyjna, nr 15 (119) 25.01.1962 (Polska) sygnatura: 1962_1_038

Krótka notka omawia artykuł Klaudiusza Hrabyka „Pouczające pokłosie”, opublikowany na łamach „Kierunków” (8 stycznia), w którym autor przekonuje, że paryska „Kultura”, wbrew deklaracjom, dąży do osłabienia polskiej pozycji w kwestii Ziem Zachodnich.

Plik do pobrania: