Polski Uniwersytet Ludowy w Domu Polskim (Filadelfia)

(USA) sygnatura: 1952_1_004

Krótka historia Polskiego Uniwersytetu Ludowego w Filadelfii. Przy okazji reklama londyńskich „Wiadomości” i paryskiej „Kultury”