Poprawne rozumowanie i zbrodnicze wnioski

Słowo Powszechne 17.02.1955 (Polska) sygnatura: 1955_1_043

Konkluzja artykułu Andrzeja Micewskiego „Poprawne rozumowanie i zbrodnicze wnioski”, polemizującego z ogłoszonym na łamach „Kultury” (grudzień 1954) artykułem Juliusza Mieroszewskiego „Niemieckie zbrojenia a polskie interesy”